Selge kõneleja 2013

Eesti Vaegkuuljate Liit valis sel aastal esimest korda telesaatejuhtide seast kõige selgema kõneleja. "Selge kõneleja 2013" tiitli sai teiste ees suure edumaa saavutanud Pealtnägija saatejuht Mihkel Kärmas. Palju õnne! 

Selge kõneleja valimisega soovime juhtida tähelepanu sellele, et kuulmispuudega inimestele on väga oluline kõneleja hea diktsioon. Loodame, et selline auhind motiveerib ka teisi saatejuhte kõnelema selgelt ja meile arusaadavalt. 

Mihkel Kärmas ei saanud õigel päeval auhinda vastu võtma tulla, kuid ta saatis meile omalt poolt väikese tervituse. Suur tänu Sulle, jätka samas vaimus!


Eesti Vaegkuuljate Liit andis ETV saate "Pealtnägija" saatejuhile Mihkel Kärmasele üle auhinna, millega tunnistati Kärmas selgema diktsiooniga ja populaarsemaks teletegijaks.
Auhinna üleandmist saate vaadata siit: VAJUTA SIIA

ÜRITUSED:

26-28.07.2013 kuulmispuudega inimeste Kõku Klubi suurüritus- suvelaager!


PÕHIEESMÄRGID

 • Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine.
 • Vaegkuuljatele toimetulekule kaasaaitamine.
 • Olla koostööorganiks vaegkuulmisega tegelevate ühingute, riigi ning omavalitsuste vahel.
PÕHITEGEVUSED
 • Vaegkuuljate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine.
 • Osalemine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide ning arengukavade väljatöötamineses ja elluviimises.
 • Koostöö tegemine sotsiaal-, tervishoiu-, kuulmisrehabilitatsiooniasutustega.
 • Vaegkuulmisalaste publikatsioonide ja infomaterjali väljaandmine ja levitamine, info- ja teabepäevade ning koolituste korraldamine.
 • Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine ja toetamine.
 • Koostöö tegemine liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega nii Eestis, kui ka välismaal, ning info vahendamine.

  

ASUTAMINE

Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on asutatud 6. märtsil 1993. aastal, Tallinnas. Kuni 2005. aastani kandis nime Eesti Vaegkuuljate Ühing (EVKÜ).

LIIKMESKOND

Ühingusse kuulub
17 liikmesorganisatsiooni, milledesse on liitunud 2012. aastal
1030 kuulmispuudega inimest. Ühingusse liikmeks astumine toimub
avalduse alusel.


KUULUMINE LIITU VÕIMALDAB
 • saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega kaasnevaid probleeme;
 • saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;
 • saada infot sotsiaalabi-ja teenuste kohta;
 • mõjutada vaegkuuljaid puudutavaid seadusandlikke otsuseid;
 • muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks;
 • saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid;
 • saada tasuta infolehte AURIS.

  Liidu liige peab maksma liikmemaksu, täitma liidu põhikirja, edendama liidu tegevust jm.

TEGEVUSVORMID
 • organiseeritud kooskäimised (kohtumisüritused, loengud, vestlused);

           

 • kuulmis-nõustamine ja kohanemiskursused ning õppeseminarid;                 

          

          
 • harrastustegevus (spordi-, käsitöö-, kunstiringid);
 • enesetäiendamine (arvuti- ja keeleõpe).

LIIDU ORGANID

 • üldkogu, kus arutatakse liidu aastategevust ja võetakse vastu üleliidulisi otsuseid;
 • 7 liikmeline juhatus;
 •              

 • 3 liikmeline nõukoda
   
 • revident.

               

LIIDU INFO

 • Väiketrükised.
 • Voldikud.
 • Infopäevad.
 • Infoleht "AURIS".
 • Ajakiri "Meie ise".
 • Kodulehekülg internetis: http://www.vaegkuuljad.ee
 • Ajakirjandus, raadio, TV.
KOOSTÖÖ
 • Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.
 • Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondiga.
 • Eesti Kurtide Liiduga.
 • Eesti Viipekeele Tõlkide Ühinguga.
 • Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liiduga.
 • Kuulmirehabilitatsioonikeskustega Tallinnas ja Tartus.
 • Kuulmishäiretega laste koolidega Tartus ja Tallinnas.
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
 • Soome Kuulmishoolde Liiduga alates 1992. aastast.
 • EVL on alates 1995 a. rahvusvahelise vaegkuuljate organisatsiooni IFOH-Europe liige.

               

 • Rootsi Värmlandi Vaegkuuljate ühinguga 1999. aastast.
 • Rootsi HRF (president Jan-Peter Strömgren).
 • Norra Hedmarki HLF (juhataja hr. Trend Solvang).

                      

              

               
       

Oleme kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. Oleme registreeritud ka majandustegevuse registris rehabilitatsiooniasutusena. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi  (link http://www.ngo.ee/eetikakoodeks) põhimõtetega. 

Tallinn Toompuiestee 10,
Telefon 6616394; e-post vaegkuuljad@hot.ee
Swedbank a/a 221044281266
Vastuvõtt: Teisipäev 10-15, neljapäev 12-17
Täpsem info KONTAKTis

Kliki!

Kliki!Kliki!

Kliki!Kliki!

Kliki!

Kliki!

Kliki!Kliki!

Kliki!
         
             
           
            SÜDAMEINFART

      AJUINSULT
Registreerimiskood 80029006
Toompuiestee 10(Eesti Puuetega Inimeste Koja majas),
10137 Tallinn, Eesti Vabariik
Sissepääs hoovist, Tõnismäe poolsest verandast sisse, II korrusele, ruum 220.
Kohale sõitmiseks Kesklinnast trollibuss nr 1,
autobussid nr 40 ja 22* (peatus “hotell Tallinn”).
* käigus hommikuti ja õhtuti
Telefon 6 616 394
Pank Swedbank a/a 221044281266
e-post: vaegkuuljad@hot.ee
Vastuvõtt: Teisipäev ja neljapäev kell 10.00 - 15.00
kaart(klõpsa)     aerofoto(klõpsa)

Lehekülg uuendatud 20.08.2011
Lehekülje uuendaja Enn Vaata pilti tel 6216188 mob 53827188
Veebmeister Mattias Linnap