Eesti Vaegkuuljate Liidu Infoleht Auris

Viimati ilmunud infolehete saad tasuta Eesti Vaekuuljate Liidust Tallinnas Toompuiestee 10
teisipäeviti kell 10.00-15.00 ja neljapäeviti kell 12.00 - 17.00.

Auris 2(84) Juuni 2013
- KEVADEST SUVESSE
- EVL 20. TEGEVUSAASTALE PÜHENDATUD KONVERENTSIST
- VAEGKUULJAD TUNNUSTASID MIHKEL KÄRMAST AUHINNAGA
- LISAINFOT KUULDEAPRAADI KASUTAJAILE
- EAKAD PROTESTISID…
- KAITSTI MAGISTRITÖÖ
- REPLIIK
- KUULMISABI JA TEENUSTE SAAJAILE


Auris 1(83) Märts 2013
- JUUBELAASTA MÕTTEID
- HELITUGEVUSE PIIRANGUTEST
- RAHVUSVAHELISE KÕRVA KUULMISE PÄEVAST
- WHO VAJAB TEAVET
- PENSIONID TÕUSEVAD 1. APRILLIST
- PÄRNUMAA VÜ SAI SILMUSBÕIMENDI
- VAJAME TEAVET TV SAADETE VAATAMISE KOHTA
- LÜHIDALT
- KUULMISABI JA TEENUSTE SAAJALE


Auris 5(82) Detsember 2012
- MÕTETEGA JÕULUKUUS
- EVL ÜLDKOGU TALLINNAS
- PUUETEGA INIMESTE PÄEVALE
PÜHENDATUD KONVERENTSIST
- KUULMISABIST VAEGKUULJATELE
- Kuulmisabi ja teenuste saajaile
- HUUMORIT


Auris 4(81) Oktoober 2012
- VÄÄRTUSTAGEM KUULMIST
- 15 AASTAT RAPLAMAA VAEGKUULJATE ÜHINGUT
- PENSIONÄRI LUGU
- KUULMISABI TEABEÜRITUSED
- VALI MUUSIKA LAASTAB KUULMIST
- VAEGKUULJAD JA TELEFONID
- KUULMISABI JA TEENUSTE SAAJAILE


Auris 3(80) September 2012
- PAREM ELUKVALITEET KUULMISPUUDEGA INIMESTELE
- SUVI ÜHINGUTES
Suvi Põlva Vaegkuuljate Ühingus
Saaremaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Läänemaa Vaekuuljate Ühing
- VAEGKUULJATE MAAILMAKONGRESSIL NORRAS
- KÕKU LAAGER 2012
- NOORTELAAGER 2012
- ÜLIKOOLI LÕPUTÖÖDEST…
- PÄRNUMAA VAEGKUULJAD VILJANDIMAAL
- ÕNNITLEME!
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 2(79) Mai 2012
- MUUTUMISEST JA UUENEMISEST
- TEGEVUSVÕIMEKUSEST
- EESTI KUULMISREHABILITATSIOONI PROGRAMM 2012 – 2015
- MTÜ THINK KARJÄÄRIÕPPEPÄEVAD
- HILJA MAKARA IDA-VIRUMAA VEMBUMEMM
- EESTI KURTIDE LIIT 90
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 1(78) Märts 2012
- SOLIDAARSUSE AASTA
- REKORDAASTA ABIVAHENDITE SAAMISEL
- ÜHINGU AASTAPÄEVAL SOOMES
- LÜHIINFOT ÜHINGUTEST
- VAHETAME KOGEMUSI
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 3(77) Detsember 2011
- VABATAHTLIKU TÖÖ AASTA
- PÜHAPÄEVANE ÕNNELAPS
- VISIOONIKONVERENTS ABIVAHENDITEST JA TEENUSTEST
- KUULMISNÕUSTAJAD TARTUS
- TEATRIETENDUSTEST KURTIDELE JA VAEGKUULJATELE
- 10 AASTAT JÕGEVA VAEGKUULJATE ÜHINGUT
- EVL ÜLDKOGU TARTUS
- HÄDAABITEENUSTEST
- KUULDEAPARATIDEST, HINDADEST JA RIIKLIKUST KOMPENSATSIOONIST


Auris 2(76) September 2011
- TÄHENDUSRIKAS AASTA
- KUULMISKONVERENTS
- KOHANEMISKOOLITUS VAEGKUULJATELE
- ÜHINGUD TÄHISTASID JUUBELIT
- EVL ESINDAJAD STOCKHOLMIS
- NÕUPIDAMISEL STÖLLETIS
- ROOTSI VAEGKUULJAD EKSKURSIOONIL EESTIS
- SUVISEID ÜRITUSI ÜHINGUTES
- INFOKS
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 1(75) Märts 2011
- AASTA 2011 – VABATAHTLIKU TÖÖ AASTA
- VÕRUMAA VÜ 10
- KUULMISABIST 2010
- KOHTUMISTEST SAADIKUKANDIDAATIDEGA
- KUULDEAPARAATIDE PATAREIDE HINDADEST
- INFOKS
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 3(74) November 2010
- PAREM KUULMINE, PAREM TOIMETULEK
- VAEGKUULJAD INVAMESSIL
- ABIVAHENDITE SAAMISEKS OOTEAJAD PIKENEVAD
- BELLMAN KOMMUNIKATSIOONIVÕIMENDID
- TEATED - LAHTISTE USTE PÄEVAD
- 10 AASTAT PÕLVA VAEGKUULJATE ÜHINGUT
- LÜHIINFOT RAHVUSVAHELISE VAEGKUULJATE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUSEST
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 2(73) September 2010
- SUVISTE MEENUTUSTEGA SÜGISESSE
- KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST
- SOOME KUULMISLIIDU SUVEPÄEVADEL
- KURDID JA VAEGKUULJAD PÄÄSTEÕPPUSEL
- SUVISEID TEGEMISI ÜHINGUTES
- SAAREMAA VÜ
- LÄÄNE -VIRUMAA VÜ
- JÕHVI VÜ
- VÕRUMAA VÜ
- VALMA SUVELAAGER 2010
- NOORTELAAGER ARBAVERES
- ROOTSI JA NORRA VAEGKUULJAD EESTIS
- INFOKS
- NÕUANDEID
  MITTEVILISTAV KUULDEAPARAAT
  TELEFON ERIFONET 600
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 1(72) Märts 2010
- PILGUHEIT MÖÖDUNUD TEGEVUSELE
- KUULMISABI SAAMISEST 2009. aastal
- TEAVET NEILE VAEGKUUJAILE, KES EI OLE VEEL SUITSUANDURI KOMPLEKTI SAANUD
- ÜHINGUTEL OLID JUUBELID
- PROJEKTIST „EESTI VAEGKUULJATE KATUSORGANISATSIOONI EESTKOSTE VÕIMEKUSE TÕSTMINE“
- UUSI KUULMISABIVAHENDEID
- LÜHIDALT
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 4(71) Oktoober
- VAEGKUULJAD NÄHTAVAMAKS-KUULDAVAMAKS
- KUULMISABI SAAMISEST AASTATEL 2007-2008 ja 2009 I POOLAASTAL Uno Taimla
- KUULDEAPARAADI PATAREIDEST
- Teadmiseks neile vaegkuuljaile, kes ei ole veel erisuitsuanduri komplekti tellinud
- KUULMISPUUDEGA INIMESE TÄHELEPANEKUID TOIMETULEKUST
- PROJEKTIKOOLITUS JÄTKUS
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE


Auris 2-3(69-70) September 2009
- SUVEST SÜGISESSE Andrus Helenurm
- ÜHINGU JUHID KOOLITUSEL Uno Taimla
- JÕHVI VAEGKUUJATE ÜHINGU TEGEMISTEST Enok
- RINGREIS HISPAANIAS Külliki Bode
- KÕKU SUVEPÄEVAD SAAREMAAL Külliki Bode
- SAAREMAA VAEGKUULJATE ÜHING 10
- SUITSUANDURITE SAAMISEST Uno Taimla
- KUULMISPROBLEEMID PÄEVAKORRAL Uno Taimla
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 1(68) Veebruar 2009
- KATSUMUSTE AASTA 2009
- KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2006-2008
- LÜHIINFO ÜHINGUTEST
- SUTSUANDURITEST KURTIDELE JA VAEGKUULJATELE
- MÜRASUMMUTIGA KUULDEAPARAADID
- MUUTUSTEST SOOME KUULMISHOOLDE LIIDUS
- TEATED

Auris 5(67) Detsember 2008
- AASTAT LÕPETAMAS Andrus Helenurm
- SUHTLEMISKOOLITUSED VAEGKUULJATELE Külliki Bode ja Triinu Praks
- KUULMISREHABILITATSIOONI VAJADUSED JA VÕIMALUSED Uno Taimla
- PUUETEGA INIMESTELE PÜHENDATUD KONVERENTS
- KASULIK TEADA
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 4(66) Oktoober 2008
- VÄÄRTUSTAGEM KUULMIST Uno Taimla
- EPI KOJA VABARIIKLIKE ÜHINGUTE JA LIITUDE ÜHISNÕUPIDAMINE Uno Taimla
- EESTI KUULMISREHABILITATSIOONI PROGRAMM 2008-2011 Andrus Helenurm
- VÄLJAVÕTE SOODUSTINGIMUSTEL ERALDATAVATE KUULMISABIVAHENDITE LOETELUST
- SELGITUS Sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 79 „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ määruse kohta.
- TERE TULEMAST AEGNALE! Rein Järve
- SUITSUANDURID KOHUSTUSLKUKS
- NÕUANNET
- TEATEID
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 3(65) September 2008
- EILE, TÄNA, EDASPIDI Andrus Helenurm
- ÕPPE-KOOLITUS ÜHINGUTE JUHTIDELE Uno Taimla
- RAPLAMAA VAEGKUULJATE ÜHING Malle Tähe
- JÕHVI VAEGKUULJATE SUVI Hilja Makara
- TARTU VAEGKUULJATE SUVI Heli Veide
- SAAREMAA VAEGKUULJATE SUVISTEST TEGEMISTEST Põld
- VÕRUMAA VÜ TEGEMISTEST Johannes Siidra
- SUVI VILJANDI VAEGKUULJATE ÜHINGUS Erika Kivilo
- LÄÄNEMAA VAEGKUULJATE SUVI Heli Helju Paisto
- TERVISEPÄEVAD NELIJÄRVEL Allar Viik
- VASTUKAJA VENEKEELSETELE SUBTIITRITELE Andrus Helenurm
- KÕKU SUVESEMINAR Külliki Bode
- INFO JA NÕUANDED
  Nõuanded kuuldeaparaatide kasutajale Arvo Kannel
  Teadmiseks internetikasutajatele
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 2(64) Mai 2008
- TAGASIVAADE TEHTULE Andrus Helenurm EVL Juhatuse esimees
- KUULMISKUPUUDEGA INIMESED KUULJATE KESKKONNAS Uno Taimla
- LÜHIDALT
    Eesti Vaegkuuljate Liidu TÄNUKIRJA saajad olid
    Eesti Vaegkuuljate Liidu TUNNUSTUSKIRJA saajad
    Eesti Vaegkuuljate Liidu 15. tegevusaasta puhul õnnitlesid
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 1(63) Märts 2008
- TAGASIVAADE TEHTULE Andrus Helenurm
- KUI SIND POLE INTERNETIS SIIS POLE SIND OLEMAS Enn Kiiler
- 1. MÄRTSIL „VIIPEKEELE PÄEV“
- KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2005 - 2007 Uno Taimla

- LÜHIDALT
    Aastakoosolekud ühingutes
   Teabeüritus Põltsamaal
   Jõhvis
   Läänemaa vaegkuuljad
- IN MEMORIAM Sirje Sarik 12. 04. 1958 – 17.02. 2008
- Teated

Auris 7(62) Detsember 2007
- JÕULUVALGUS KÕIGILE…
- ADVENDIKÜÜNAL Stewe Gärdare
- JÄRELMÕTTEID KONVERENTSIDELT Uno Taimla
- AASTAVAHETUSE KÜSIMUSED Laine LEHTSALU, Mall ENOK, Milvi OJAVERE, Erika KIVILOO, Rein JÄRVE, Eda PÕLD, Malle TÄHE, Johannes SIIDRA

Auris 6(61) November 2007
- TEGEVUSAASTA LÕPUSIRGEL… Uno Taimla
- KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST aastatel 2005, 2006 ja 2007 I p/a Uno Taimla
- VAEGKUULJATE LIIDU ESINDAJAD BRÜSSELIS Andrus Helenurm
- VAEGKUULJAD LÄTIMAAL Külliki Bode
- KASULIK KOOLITUS Uno Taimla
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 4-5(59-60) September 2007
- TEGUDEROHKE SUVI Uno Taimla
- JÕHVI VÜ SUVI Hilja Makara JVÜ juhatuse esimees
- PÄRNAKAD LAHEMAAL Milvi Peet ja Helgi Tuul
- LÄÄNLASTE SUVI Heljo Paiso
- SAARLASTE SUVI Eda Põld
- ORGANISATSIOONIDE JUHID KOOLITUSEL Projektijuht Uno Taimla
- ROOTSI JA NORRA PENSIONÄRID JA KUULMISPUUDEGA INIMESED EESTIS Uno Taimla
- EAKAD VAEGKUULJAD ARVUTIÕPPEL Uno Taimla
- BELLA ITALIA! Eda Põld
- INFO
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 3(58) Mai 2007
- SUVELE VASTU Andrus Helenurm
- VAJATAKSE KUULMISTEENUSEID Uno Taimla
- TERVISE ABI – SINU KUULMISE HEAKS Diana Legušs
- KUULMISABI TEABEPÄEV MAAVANEMA OSAVÕTUL
- EVL JUHATUSE LIIKMED PÄRNUS
- KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 2(57) Märts 2007
- EVL 2006. AASTA TEGEVUSEST Andrus Helenurm
- KOOS OLID KUULMISKESKUSTE SPETSIALISTID Uno Taimla
- ÜLDKOOSLEKUD LIIKMESÜHINGUTES
- KUULUTUS
-
NALJA KAH
-
KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 1(56) Veebruar 2007
- VÕRDSETE VÕIMALUSTE AASTA Uno Taimla
- KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2003-2006 Uno Taimla
- KRK 15 TEGEVUSAASTAT Arvo Kannel Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse juhataja
- KASULIK INFO Uno Taimla

Auris 6(55) Detsember 2006
- LOOTUSE AEG… EVL JUHATUS
- PUUETEGA INIMESTE KONVERENTS Uno Taimla
- EVL LIIKMETE NÕUPIDAMISELT
- VEEL TELEFONIST ERIFONET 600 Enn Kiiler
- AASTAVAHETUSE KÜSIMUSED...
- AUTASU HILJA MAKARALE

Auris 5(54) November 2006
-
SAAGIKORISTUSEST JA KÜLVAMISEST Andrus Helenurm
- KUULMISTEENUSTEST Uno Taimla
- KUULMISPUUDEGA INIMESTE TELEVAATAMISEST Uno Taimla
- PÄRNU VKÜ TEGEVUSEST Laine Lehtsalu
- VAEGKUULJATE TELEFON ERIFONET 600
- KAS ON LOOTA KA PENSIONITÕUSU? Uno Taimla
- TEADMISEKS KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE

Auris 4(53) September 2006
-
ROHKEM TÄHELEPANU KUULMISPROBLEEMIDELE Uno Taimla
- LÜHIINFO TOIMUNUD ÜRITUSTEST Uno Taimla, Külliki Bode
- Saaremaa vaegkuuljate suvistest tegemistest Eda Põld
- Jõhvi vaegkuuljate suvi Hilja Makara
- Teadmiseks kuulmisabi ja kuulmisteenuste saajaile

Auris 3(52) Mai-juuni 2006
- Tõõvisiidil Rootsis ja Norras Uno Taimla
- Vaegkuuljate interneti koduleheküljest ja internetist üldse Enn Kiiler
- Ühingute arengust Uno Taimla
- Märksõnad… Andrus Helenurm
- Lühidalt
- Veidi nalja
- Teadmiseks kuulmisabi ja kuulmisteenuste saajatele!

Auris 2(51) Aprill 2006
- EVL ÜLDKOGU KOOSOLEKULT...
- KUULMISABI SAAMISEST Uno Taimla

Auris 1(50) Veebruar 2006
- AURISEL JUUBEL Uno Taimla
- Pilguheit EVL 2005 aasta tegevusele Andrus Helenurm
- Abivahendite soodustingimustel eraldamise tingimused
   ja kord 2006.a. Uno Taimla
- Väljavõtted Sotsiaalministri 12. jaanuari 2006 määruse nr 7 lisadest
- Käidud teedel Helju Paiso Läänemaa VÜ Juhatuse liige
- Hei, hea lugeja! Jaan Ruben Harjumaa VÜ juhatuse liige
- Punase Risti teenetemärk Unole Andrus Helenurm


Auris 5(49) Detsember 2005
- JÕULUKUU MÕTISKLUS Uno Taimla
- Interneti kodulehekülgedest Enn Kiiler
- Mis tehtud, mis tulekul? Laine Lehtsalu, Johannes Siidra, Aime Paliale, Leida Undo, Erika Kiviloo, Eda Põld, Malle Tähe
- Aasta algab, aasta lõpeb EVL Juhatuse esimees Andrus Helenurm

Auris 4(48) Oktoober 2005
- Oktoobrikuu mõtisklusi Uno Taimla
- VALIMISED LÄBI, KUIDAS EDASI EVL Juhatuse esimees Andrus Helenurm
- KUULMISPUUDEGA INIMESED SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSTES Uno Taimla
- Nõuandeid televiisori ja raadio kuulamisel
- VEEL MOBIILTELEFONIDEST Enn Kiiler
- Viivi Ruth Kaukver 75


Auris 3(47) September 2005
- SUVEST SÜGISESSE Uno Taimla /EVL projektijuht/
- ROOTSI (HRF) ESINDAJAD EESTIS Uno Taimla
- Saarlased Läänemaal Eda Põld
- NOORTE VAEGKUULJATE SUVELAAGER 2005 Andrus Helenurm
- VAEGKUULJA JA MOBIILTELEFON Enn Kiiler
- Noorteklubi ja foorum Külliki Bode
- NATUKE NALJA
- NB!Auris 2(46) Aprill 2005
- Head vaegkuuljad ja teised tublid AURISe lugejad! Andrus Helenurm
- 12 aastat Eesti Vaegkuuljate Ühingut Uno Taimla
- Eesti Vaegkuuljate Liidu arengukava aastateks 2005-2006
- Rehabilitatsiooni programm 2005 -2007 Uno Taimla
- Aruande- ja valimiskoosolek Viljandi Vaegkuuljate Ühingus Eerika Kiviloo
- Aruande- ja valimiskoosolek Harjumaa Vaegkuuljate Ühingus Külliki Bode
- Jõhvi vaegkuuljad Ühinesid
- Telefonid vaegkuuljatele Uno Taimla
- Pensionärid ToompealAuris 1(45) Veebruar 2005
- Vaegkuuljate Ühingu tegevusest 2004 a Uno Taimla
- Kuulmisabivahendite saamisest aastatel 2000-2004 Taimla
- Aastakoosolekud organisatsioonides
- CHIA seminaril
- Tegevusest Põlvamaa Vaegkuuljate Ühingus Milvi Ojavere
- Eesti Mobiiltelefon (EMT)
- Uuendustest interneti kodulehel Enn Kiiler
- Tähtpäevadest veebruaris
- Kui rahuseemne ma leiaksin Erkki Taberman
- Jos löytaisin rauhan siemenen Erkki Taberman


Auris 6(44) Detsember 2004
- Jõululäkitus Tiiu Hermat
- Jõulud Jaan Ruben
- Möödanik ja tulevik Külliki Bode
- UNO TAIMLA – 70 Sõbrad Eesti Vaegkuuljate Ühingust
- ÕNNITLEME!!
- AASTA LÕPETUSEKS


Auris 5(43) November 2004
- Kuulavus kõigile Uno Taimla
- Harjukad ja raplakad kohtusid Varbolas Külliki Bode
- KUULMISPUUDEGA ÕPILANE TAVAKOOLIS Uno Taimla
- KUULMINE KALLINEB…
- PUUETEGA INIMESTE POLIITIKA SÜVALAIENDAMINE Uno Taimla
- NARVA VAEGKUULJAD ÜHINEVAD
- Noortele vaegkuuljatele oma organisatsioon?
- Natuke nalja!      
- LUGEJALE

Auris 4(42) September 2004
- SUVEST SÜGISESSE Uno Taimla
- Vaegkuuljate maailmakongressil Helsingis Taimla
- Külaskäigust Rootsi vaegkuuljate juurde K.Bode
- Noortelaager Muhumaal Külliki Bode
- NB! NÕUSTAMISTEENUSED LASTELE ja NOORTELE

Auris 3(41) Mai 2004       
- OLEME EUROOPA LIIDUS. KUIDAS EDASI? Uno Taimla
- HOOLEKANDE KONTSEPTSIOONIST Uno Taimla
- LÜHIDALT
- ÜHINGUD NÄHTAVAMAKS Enn Kiiler 
- SEMINAR “Puuetega inimeste tehnilised abivahendid” Taimla
- INFOKS
- NALJU

Auris 2(40) Märts 2004       
- PLAANID JA TULEMUSED Uno Taimla
- KUULMISABIVAHENDITEST Uno Taimla
- Soodustingimustel kuulmisabivahendite eraldamine Rapla maakonnas
- 2004. aasta on pereaasta

Auris 1(39) Jaanuar 2004       
- Pilguheit 2003. aastale Uno Taimla
- Millal? Kus? Mis? (toimuvad üritused)
- NOPPEID TÕSIELUST
- ÕPIME INGLISE KEELT!
- TARTU RAHUST
- KUULMISABIVAHENDITEST Uno Taimla

Auris 6(38) Detsember 2003       
- J Õ U L U A E G
- AHL ja ABF poolt läbiviidud koolitusest Uno Taimla
- KÜSITLUS
- PUUETEGA INIMESTE AASTAT MEENUTADES … Uno Taimla
- Millal? Kus? Mis? (toimuvad üritused)
- AASTA LÕPETUSEKS Uno Taimla

Auris 5(37) Oktoober 2003       
- Kuulmiskampaania 2003 Uno Taimla
- Väärtustagem vaikust Uno Taimla
- LÜHIDALT:
      EPI Koja liikmed Kopenhaagenis;
      Abivahenditele saadi täiendavalt raha;
      Vabariigi Presidendi vastuvõtul.
- INFO
- Millal? Kus? Mis?

Auris 4(36) September 2003       
- Teel euroopasse Uno Taimla
- Kaheksas noortelaager Tõrvaaugul Kristi Kallaste
- Vaegkuuljad Euroopa Liidus Kristi Kallaste
- Vali muusika kahjustab kuulmist Maigi Pärn
- Valgustamist vajaksid ka kuuljad Kuuloviesti'st 2003
- Natuke nalja kah....
- Millal? Kus? Mis?

Auris 3(35) Aprill 2003       
- 10 aastat Eesti Vaegkuuljate Ühingut U.Taimla
- Tehniliste abivahendite taotlemisest ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja korrast
- Millal? Kus? Mis?

Auris 2(34) Märts 2003       
- Eesti Vaegkuuljate Ühingu 2002 aasta tegevusest
- Kampaania 2003
- Kuulmisabivahenditest
- LÜHIDALT
- Millal? Kus? Mis?
- JUKU ANEKTOODID

Auris 1(33) Jaanuar 2003       
- 2003. aasta on puuetega inimeste aasta
- Euroopas Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Uusi väljaandeid
- Lühidalt
- Aastakoosolekud ühingutes Rapla Pärnumaa
- Koolitus interneti kaudu Külliki Bode
- Natuke nalja
Auris 6(32) Detsember 2002        
- Jõulud 2002
- Kus Mis? Millal?
- Lühidalt
- Rehabilitatsiooni-alane koolitus Tartus 22-23. novembril
- EVKÜ kodulehekülg uuendatud
- Vabariiklik kuulmisrehabilitatsiooni komisjon (ümarlaud)
- EPI  koja aukiri AIME PALIALE'le
- AASTA LÕPETUSEKS Uno Taimla

Auris 5(31) November 2002        
- Kuulmisprobleemid on endiselt päevakorras Uno Taimla
- Kus Mis? Millal?
- Tehnilised abivahendid riigikontrolli pilgu all Uno Taimla
- Hüval nõu
- Valga õppekoolitus
- Kolme ühingu kohtumisüritus
- ILMUS "MEIE ISE"

Auris 4(30) September 2002        
- Kuulmisnädal 1.-5. oktoober 2002 Uno Taimla
- Mis? Kus Millal?
- Lühidalt!
   Noorte suvepäevad Karepal
   Kurtide koolil oma võimla
   EPI Koda Üldkogu koosolekust
   Saaremaa vaegkuuljatel uus juht
   5 aastat Rapla Vaegkuuljate Seltsi tegevust
   Rehabilitatsioonialasest koolitusest
   Vaikus kaitse alla!

Auris 3(29) Mai 2002        
- Organisatsiooni rollist Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- NB!
- Õppe-koolitus neljas keeles
- Tutvustati ühingut
- Tekstitõlge vaegkuuljaile
- Tallinna vaegkuuljad ühe katuse all
- Nõuannet

Auris 2(28) Märts 2002        
- Hinnang 2001. aasta tegevusele EVKÜ Juhatus
- Kuulmisabivahenditest Uno Taimla
- EVKÜ piirkondlikud organisatsioonid
- Võimalus teha ise Internetti!
Auris 1(27) Jaanuar 2002        
- Pilguheit 2001. aastale Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Kasulik teada! Muudatustest sotsiaaltoetuste määramisel ja tehniliste abivahendite soodustingimusel eraldamisel
- 25 aastat IFHOH Uno Taimla
- Infoks

 

Auris 4(26) Detsember 2001        
- Jõulumõtted
- Mis? Kus? Millal?
- Õnnitleme!
- Lühidalt
- Aasta lõpetuseks Uno Taimla

 

Auris 3(25) Oktoober 2001        
- Koolituse aasta    Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Puuetega inimeste elukvaliteedist   Uno Taimla
- EKLVL 10!
- Tinnitushaiged saavad abi! Uno Taimla

 

Auris 2(24) Aprill 2001
- EPI ÜLDKOGU KARASKIL    Uno Taimla
- Millal? Kus? Mida?
- Tartu Hiie Kool 60    EVKÜ Juhatus
- VÄIKE NALI
- VEEL KORD PUUETEGA INIMESE TOETUSEST.. Taimla
- MEIE KODULEHEKÜLJEST INTERNETIS Enn Kiiler


 

Auris 1(23) Veebruar 2001
- Eesti Vaegkuuljate Ühingu tegevusest 2000. aastal Uno Taimla
- Millal? Kus? Mida?
- Lühidalt
- MEIE KODULEHEKÜLJEST INTERNETIS Enn Kiiler
- HUUMORIT
- Mison EKLE Uno Taimla
- VAEGKUULJATE PROBLEEMIDEST
- NÕUSTAMISEST
- KESKENDUME VÕIMALUSTELE
- KUULMISABIVAHENDITE DOTEERIMINE PIIRANGUTEGA! Uno Taimla


 Siin lehes esmakordselt pildid
Auris 4(22) Detsember 2000
- JÕULUAEG ... Tiiu Hermat
- Mis? Kus? Millal?
- Lühidalt Vaata Artiklid
- Nõmme Vaegkuuljate Seltsi tegevusest Vivi Ruth Kaukver
- AASTAVAHETUSE MÕTTED Uno Taimla

Auris 3(21) November 2000
- MÕTTED, PLAANID, TEGELIKKUS
- Mis? Kus? Millal?
- Tartu vaegkuuljad välisreisidel Aime Paliale
- SOOME KUULMISHOOLDE LIIT 70

Auris 2(20) Mai 2000
- VÄÄRTUSTAGEM KUULMIST ... EVKÜ juhatuse esimees Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Kuulmistparandav operatsioon Tartu Kõrvakliinikus - Dr. Jaak Müürsepp
- Lühidalt

Auris 1(19) Veebruar 2000
- Vaegkuuljate Ühing arendus- ja tegevusprogrammide täitmisel EVKÜ Juhatuse esimees Uno Taimla
- Eesti Vaegkuuljate Ühingu tegevussuunad aastateks 2000-2001 EVKÜ Juhatus
- Mis? Kus? Millal?

Auris 4(18) Dets 1999
- Jõulusõnum
- Mis? Kus? Millal?
- Eesti Vaegkuuljate ühingu piirkondlikud organisatsioonid
- Lühidalt
- Millenniumivahetuse mõtteid Uno Taimla

Auris 3(17) Sept./okt. 1999
- Täisväärtuslikuma elu nimel Uno Taimla
- Tartu Vaegkuuljate Organisatsiooni tegevusest EVKÜ Tartu Organisatsiooni esinaine Aime Paliale
- Kauneid hetki Eestimaalt! Nõmme Vaegkuuljate Seltsi esimees Rein Järve
- Noorte vaegkuuljate õppelaagrist Karitsas EVKÜ Volikogu liige Kristi Luhter
- Mis? Kus? Millal?
- Õnnitlus

 
Auris 2(16) Juuni 1999
- Kuulmisabist Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Lühidalt
- Õnnitlus
- EVKÜ organisatsioonid

Auris 1(15) Veebruar 1999
- EVKÜ tegevuse analüüs kuulmispuuetega inimestele toimetuleku tagamisel lähtuvalt Invapoliitika Üldkontseptsioonist. Uno Taimla
- EVKÜ organisatsioonid
- Tugiisikud
- Mis? Kus? Millal?
- EVKÜ 1999/2000. aasta tegevussuunad EVKÜ Juhatus

Auris 4(14) Dets 1998
- Armas "Aurise" lugeja! pastor Tiiu Hermat
- JÕULUD
- JÕULUÜRITUSI
- Mis? Kus? Millal?
- Aasta lõpetuseks. Uno Taimla

Auris 3(13) Oktoober 1998
- Ühingu organisatsioonid ja sotsiaalabi Uno Taimla, Mati Pajo
- EVKÜ organisatsioonid
- Tugiisikud
- Mis? Kus? Millal?
- Rahvusvahelisel konverentsil Berliinis Diakoniss Kristiina Rummo


Auris 2(12) Mai 1998
- IGA INIMELU ON VÄÄRTUSLIK Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- !!! Noored !!!

Auris 1(11) Veebruar 1998
- 5 aastat Eesti Vaegkuuljate Ühingut Uno Taimla Eesti Vaegkuuljate Ühingu esimees
- Rehabiltatsiooniseminaril AS Tondi Elektroonikas
- Nõuanne

Auris 3(10) Detsember 1997
- Jõuluvalgus TIIU HERMAT Tallinna Pühavaimu koguduse Sakariase filiaali õpetaja
- Mis? Kus? Millal?
- Puudega inimestest... Uno Taimla
- UUED LIIKMEKAARDID MATI PAJO
- Aastavahetuse mõtted...    


Auris 2(9) August 1997
- Ühenduses on jõud Uno Taimla
- Lõbusat
- Mis? Kus? Millal?
- Lühidalt
- Lõbusat
- Treeningkursustest Strasbourgis Kristi Luhter

Auris 1(8) Aprill 1997
- Luubi all on kuulmispuudega inimesed Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Kasulikku teavet
- EVKÜ juhtkond
- Mida uut Tondi Elektroonikas
- VAEGKUULJATE ORGANISATSIOONID
- KUULMISKESKUSED

Auris 7 Detsember 1996
- JÕULUSÕNUM Vaegkuuljate Ühingu Juhatus
- Teabepäevadest Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Eesti Vaegkuuljate Ühing - Rahvusvahelise organisatsiooni - - IFHOH-Europe liige Uno Taimla
- VAEGKUULJAD DIAKOONIAKESKUSES
- AASTA LÕPETUSEKS Uno Taimla


Auris 6 November 1996
- Infoleht jätkab uue nimega!
- Vaegkuuljate organisatsioonid Eestis Uno Taimla
- Mis? Kus? Millal?
- Mõtteid Karaski seminarilt
- Õnnitleme
- INFO
- Eesti Vaegkuuljate Ühing - Rahvusvahelise organisatsiooni - IFHOH-Europe liige Uno Taimla
- Noored Taanimaal Kadri Aru

Infoleht 5 Mai 1996
- KEVADEST SUVESSE Uno Taimla
- Vaegkuuljate organisatsioonid Eestis
- Mis? Kus? Millal?
- Noorte veerg Helsingis käis Kadri Aru
- Kui ei kuule, siis vaata. Milvi Koppel "Vaata" klubi konsultant
- VÜ Pärnu organisatsioonis VÜ Pärnu organisatsiooni esinaine Ilse Pärnsalu

Infoleht 4 Veebruar 1996
- Tagasivaade möödunud tegevusaastale Uno Taimla EVÜ Juhatuse Esimees
- Kasulikku teavet
- Vaegkuuljate organisatsioonid Eestis
- Kuulmisrehabilatsiooni Keskused
- Vaegkuuljate tugiorganisatsioonid ja -isikud
- Nõuannet kuuldeaparaadi kasutajale. Uno Taimla
- Mõnusat lugemist


Infoleht 3 Detsember 1995
- Jõulust uude aastasse. Uno Taimla EVÜ Juhatuse Esimees
- Mis? Kus? Millal?
- Kasulikku teavet
- Täname jõulu- ja uusaastaõnnitluste eest
- Kuulmisabist Eestis Arvo Kannel Kuulmisrehabilatsiooni Keskuse Juhataja

Infoleht 2 Mai 1995
- Tuleviku võti peitub meie endi arengus
- Vaegkuuljate organisatsioonid Eestis Uno Taimla VÜ Juhatuse Esimees
- Mis? Kus? Millal?
- Eesti-Saksa koostöö kuulmiskahjustustega inimeste abistamisel jätkub. Kaarel Kotsar VÜ Juhatuse liige
- Noortele Ain Koppel VÜ Juhatuse liige
- JA NÜÜD TÄHELPANU!!!!
- Mõnusat lugemist
- Kasulikku teavet Uno Taimla EVÜ Juhatuse esimees


Infoleht 1 Veebruar 1995
- Esinumbri puhul Vaegkuuljate Ühingu esimees Uno Taimla
- Vaegkuuljate organisatsioonid Eestis
- Mis? Kus? Millal?
- EVKÜ tegevussuundadest Uno Taimla EVKÜ Juhatuse esimees
- Põhjanaabrid


 

Tagasi üles