Mõtteid novembrikuus toimunud koolituselt ’’Let’s Play Together’’

Novembrikuu alguses leidis Portugalis, Lissaboni külje all aset neljapäevane koolitus ’’Lets play together’’. Selle eesmärk oli õppida ja jagada kogemusi sellest, kuidas edendada sportimist puuetega inimeste seas, kuidas spordialasid vastavalt kohandatakse ning mis kõige huvitavam- kuidas kasutada sporti integratsioonivahendina. Eesti Vaegkuuljate Liitu esindasid Mallori Lemsalu ja Henri Ruul.

Suure spordifanaatikuna ei paelunud mind mitte niivõrd Portugali soe sügisilm, mis sarnaneb Eesti suvega, vaid pigem võimalus õppida ning õpitut hiljem edukalt ka rakendada. Rahvusvahelised koolitused on üldjuhul piisavalt intensiivsed ja annavad selleks väga head võimalused. Boonusena veel tutvumine uute ja huvitavate inimestega ning võimalus nende kogemustest midagi kõrvataha panna. Seega päikesekreem mu reisikohvrisse ei mahtunud. Ujukad igaks juhuks aga küll.

Enne reisi saime informatsiooni nii elamisest (elasime kõik ühes endises koolimajas, mis oli hiljuti uuenduskuuri läbinud) kui ka tihedast ajagraafikust(3x päevas söömine, tutvumine erinevate spordialadega) ja ülesannetest (töötoad ja ettekanded). Kodutööna pidime valmistama ja kaasa võtma posteri, mis tutvustaks puuetega inimeste spordiga tegelemist meie Eesti riigis. Digiajastu tõttu olin ära unustaud, et ka paberit ja markerit võib vahel täitsa vaja minna. Poster valmis selline:1

Suured tänud Külliki Bodele ja Rein Järvele! Nende abiga saime enne reisi ennast antud teemadega paremini kurssi viia. Reiskaaslane Mallori võttis kaasa veel mõned toredada pildid, mis iseloomustad hästi vaegkuuljate tugevat suhet erinevate spordialadega. Etteruttavalt öeldes, meeldisid pildid kuuljatele väga. Ettekande eest saime samuti palju positiivset tagasisidet.

Millele meie ettekanne tugines?

Kuna ettekande aeg oli piiratud, rääkisime sissejuhatusena põgusalt puuetega inimestele mõeldud võistlusspordist ning kuidas see on Eestis korraldatud. Samuti tõime näited spordialadest, millega Maarjamaal võistustasemel tegeletakse. Seejärel keskendusime tervisespordile ning analüüsisime Eesti Vaegkuuljate Liidu näite näol ühingu tegevust läbi spordi ja sportimise. Lisaks vaegkuuljatele kohandatud spordialadele rääkisime veel Jüri Jaansoni näitel eeskuju starteegiast ja selle tähtsusest, samuti analüüsisime peamisi väljakutseid, millega meie väike organisastioon silmitsi seisab.

Sarnase ettekande tegid kõik riigid. Lisaks ettekannetele mahtus ajakavasse veel mitmeid teisi tegevusi.Ajaliselt moodustas ajagraafikust suure osa erinevate spordialadega tutvumine. Väikese irooniaga võib öelda, et mõni päev kulus ainuüksi transpordiks ja autodega ekslemiseks suurem osa sellest ajast (kuna spordirajad asusid kooituskeskusest ja elamisest üsna kaugel). Sellele vaatamata oli kõigil hea võimalus mitmeid spordialasid ka ise proovida.

Võrkpall:2

Kergejõustik:

3

Kogu koolituse juures oli muljetavaldav osalejate rohkus- esindajaid oli lausa 11 erinevast riigist. Palju erinevaid osalejaid tähendab palju kogemusi ja teadmisi. Siiskis näitasid töötoad ja ettekanded üsna selgelt, et arutelude läbiviimiseks ning kogemuste ja ideede jagamiseks on oluline, et keelebarjäärid piiranguid ei seaks. Siiski oli äärmiselt tore näha, et mitmete riikide esindajad olid kaasa võtnud väga erinevate puuetega inimesi. See tuletas taaskord meelde vajadust neid oskuslikult kaasata mistahes tegevusse ja selle olulist tähtsust terves ühiskonnas. Õpitubades pöörasime tähelepanu spordialade kohandamisele ja arutasime pinnapealselt erinevaid teemasid,millega puuetega inimestele suunatud sportimine silmitsi seisab. Sealhulgas, kuidas saada suuremat tähelepanu avalikus ruumis, kaasata rohkem spotlasi, treenereid, abipersonali ja toetajaid. Kogutud info põhjal on korraldajatel plaanis ka käsiraamat välja anda.

Lisaks eelpoolmainitule suutsid portugaallassed ka meelahutuse jaoks ajakavasse aega leida. Riikide toidu ja kulutuuri tutvustusõhtu, lõpudisko ja einestamised erinevates restoranides pakkusid väärt ja meeldejääva elamuse loodetavasti kõigile. Viimasel päeval õnnestus ka paar tundi vaba aega saada. See andis võimaluse nii Lissaboniga tutvuda kui ka ujuma minna. Viimase puhu peeti meid hulludeks talisuplejateks, kuigi vesi oli soojem kui meie suvine merevesi. Seega ujukad olid kohvris asja eest!

4 12394404_1287297197962986_262841355_o-2

 

 

Teksti kirjutas Henri Ruul

henri

    Lisa kommentaar

WordPress

HTML5

CSS3

JavaScript Free