Kellel on Eestis hea elada?

Probleemartikkel Puuetega inimestele “nende koha kätte näitamine” – kasvav trend? Nõukogude ajal oli kombeks suruda invaliidid „oma“ keskkonda, tervete jalust ära. Nelja-aastased kõva kuulmisega lapsed saadeti eriinternaatkoolide juures tegutsevatesse ööpäevaringsetesse lasteaedadesse. Mitmesugused puuetega laste erikoolid asusid tihtipeale inimasustusest eemal, metsade rüpes. Kui vene…

Mõtteid novembrikuus toimunud koolituselt ’’Let’s Play Together’’

Novembrikuu alguses leidis Portugalis, Lissaboni külje all aset neljapäevane koolitus ’’Lets play together’’. Selle eesmärk oli õppida ja jagada kogemusi sellest, kuidas edendada sportimist puuetega inimeste seas, kuidas spordialasid vastavalt kohandatakse ning mis kõige huvitavam- kuidas kasutada sporti integratsioonivahendina. Eesti…